GMD

Globaal Medisch Dossier

Uw Globaal Medisch Dossier (GMD) is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt.

Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.

Voor het bijhouden van Uw GMD voorziet het RIZIV een vergoeding.

U geniet hierdoor van 30 % vermindering op het remgeld voor de consultaties. Ook de avondtoeslag  (3 euro) voor de raadplegingen na 18u wordt dan volledig terugbetaald.

Indien u 75 jaar of ouder bent of indien u chronisch ziek bent (uw ziekenfonds bepaalt dit aan de hand van wettelijke criteria), geniet u ook van 30% vermindering op het remgeld tijdens een normaal huisbezoek.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar regelt u dan de GMD-bijdrage met deze arts.

Dit dossier bevat

  • Gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis
  • Sociale en administratieve gegevens
  • Verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers
  • Gegevens over de gevolgde behandelingen
  • Gegevens over genomen medicatie
  • Vaccinaties