Huisbezoeken

Bel 112 bij een levensbedreigende situaties.

Binnen de praktijk zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling ideaal, daarom raden wij u aan om indien mogelijk op consultatie te komen. Op de raadpleging wordt u ook sneller en efficiënter gediend.

Wanneer u echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen omdat u zich moeilijk of niet kan verplaatsen (hoogbejaarden, ernstig zieken, ….), kan u steeds een huisbezoek aanvragen.

Hou bij het aanvragen van een huisbezoek rekening met het feit dat huisbezoeken in een stad zeer tijdrovend zijn (opstopping, werken, parkeerproblemen,…) en dat de dokter veelal niet kan voorspellen wanneer hij tijdens de dag kan langskomen. Dit hangt immers af van de drukte op de raadpleging en van de geografische spreiding van de andere aangevraagde onderzoeken.

Huisbezoeken moeten telefonisch aangevraagd worden (059 27 77 64), bij voorkeur voor 12u.