Psychologe

EVIE TYBERGHEIN

Ik ben klinisch psycholoog en volgde bijkomende opleiding in de cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Ik heb een 10-tal jaar gewerkt in de verslavingszorg. Nu werk ik 5 jaar in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg.

Doelgroep: volwassenen en jongeren (vanaf 15 jaar)

Praktisch

Gesprekken gaan door op donderdag.

Een gesprek duurt 45 minuten.  

Sinds kort ben ik gestart als geconventioneerd eerstelijnspsycholoog.  Dit betekent dat je bij mij terecht kan voor een verkennend gesprek waarbij dan de beslissing wordt gemaakt om de sessies verder te zetten of eventueel door te verwijzen.

Een eerste gesprek is altijd gratis.  Daarna is de kostprijs 11 euro of 4 euro (verhoogde tegemoetkoming) per sessie.  Je hebt hierbij recht op 8 sessies per 12 maanden.

Meer info op volgende website:

www.psychologischezorg-nowe.be

Afspraken kunnen gemaakt worden:

  • Via het algemeen secretariaat op het telefoonnummer: 0485/ 83 97 57
  • Via email (evietyberghein@gmail.com)

Wat?

Heel wat mensen raken wel eens uit balans in een bepaalde periode in hun leven of door bepaalde omstandigheden. Gesprekken met een psycholoog kunnen helpen om de draad in het dagelijkse leven sneller terug op te nemen.

Een psycholoog helpt om uit te zoeken waar de moeilijkheden mee samenhangen en stimuleer mensen om hun eigen krachten te gebruiken om het psychisch evenwicht terug te vinden.

Als psycholoog in deze huisartsenpraktijk behandel ik vaak voorkomende problemen zoals: angsten, depressieve gevoelens, burn-out, rouwverwerking, verslaving, relationele problemen, …

Hoe?

In het eerste gesprek bespreken we de problemen waarmee je te kampen hebt, soms zijn heir enkele gesprekken voor nodig. We proberen zo goed mogelijk te begrijpen waardoor de klachten zijn ontstaan en waardoor ze blijven voortbestaan. We kijken ook naar de sterktes die aanwezig zijn in je leven. Voor heel wat mensen is deze analyse heel verhelderend en voldoende om de problemen zelf terug de baas te kunnen.

Indien nodig starten we een kortdurende en oplossingsgerichte behandeling. Die is erop gericht om de klachten draaglijk te maken of te verminderen.

De bedoeling is dat je vrij snel zonder hulpverlening verder kan. We zoeken hoe we de negatieve vicieuze cirkels die de klachten in stand houden, kunnen doorbreken. Vaak is een beperkt aantal gesprekken voldoende om terug verder te gaan.

Samenwerking en overleg met de huisarts is belangrijk. De arts wordt op de hoogte gehouden van het globale verloop van de begeleiding. De concrete inhoud van de gesprekken blijft binnen de gespreksruimte.